Video xem thêm: Isaac trải lòng về việc so đo giữa các ngôi sao