Video xem thêm: Isaac trả lời thắc mắc về chuyện giới tính và tình yêu nghệ sĩ