Video xem thêm: Ái Phương - Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Teaser)