Video xem thêm: Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy "mỗi người một vẻ" với tà áo dài Tết