Video xem thêm: Sơn Tùng tổng duyệt The Remix liveshow 3