Video xem thêm: Clip hình ảnh "soái ca" Hứa Vĩ Văn