Video xem thêm: Bỏ rơi con vào tay người lạ - Điều gì sẽ xảy ra với đứa bé