Video xem thêm: CHUYỆN CHÀNG CÔ ĐƠN-TEAM SOOBIN HOÀNG SƠN | LIVESHOW 2 | THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG 2016