Video xem thêm: Thu Phương thấy mình trẻ lại khi hát cùng Sơn Tùng M-TP