Video xem thêm: Hot girl Mờ Naive trở lại với bản cover "Vì tôi còn sống"