Video xem thêm: Phim của Triệu Vy, Lưu Diệc Phi bị coi là thảm họa điện ảnh 2015