Video xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng hóa "em ông già Noel"