Video xem thêm: [Video News] Châu Kiệt Luân sẽ cầu hôn bạn gái tuổi teen?