Video xem thêm: Video "vịt hóa thiên nga' của Liz (Phan Kim Cương)- thành viên nhóm nhạc nữ Lime.