Video xem thêm: Vừa lái xe vừa chở theo chú chó, bám đuôi xe tải