Video xem thêm: Dàn cảnh trộm tiền lộ liễu trên phố đông người