Video xem thêm: Màn cầu hôn như phim Step-up của cặp đôi Hà thành