Video xem thêm: MC Kỳ Duyên coi người make up, stylist như cha như mẹ.