Video xem thêm: Thanh Duy "xấu lạ" với góc chụp khác người.