Video xem thêm: Sản phụ treo lơ lửng trên tòa nhà ở Paris