Video xem thêm: Có thể rút ngắn thời gian thi THPT quốc gia