Video xem thêm: Màn nổ súng truy đuổi con tin phía sau nhà hát Bataclan Paris