Video xem thêm: Clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị đâm chết ở trung tâm Sài Gòn