Video xem thêm: HTK phiên bản Ngọc Trinh, La Quốc Hùng và Hồ Vĩnh Khoa