Video xem thêm: Cận cảnh lấy ra gần 10 viên ngọc trong 1 con trai