Video xem thêm: Yoona ném phát bóng đầu tiên mở màn trận đấu bóng