Video xem thêm: Hà Nội: Thót tim với cảnh bắt rắn hổ mang chúa trong phòng trọ của sinh viên