Video xem thêm: Người mẫu Hongkong tự tử và bị bán hình khỏa thân