Video xem thêm: Phiên bản Shuffle đôi của hai bạn trẻ Việt Nam