Video xem thêm: Hành trình "vượt bão" thành mỹ nhân vạn người mê của sao Hoa ngữ