Video xem thêm: [Video News] Chương Tử Di và Si Won sẽ hợp tác đóng phim?