Video xem thêm: Tuyên dương cá heo nhặt được điện thoại trả cho người đánh rơi