Video xem thêm: Cậu bé khiếm khuyết não và hộp sọ khiến cả nước Mĩ khâm phục