Video xem thêm: Chương Tử Di bị chồng bỏ bê khi mang thai để đi đánh bài