Video xem thêm: [Nhật ký Dương Khắc Linh] Thanh Bùi và Dương Khắc Linh suýt ôm nhau vì lạnh