Video xem thêm: Hàng ngàn con cá nổi đầu trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè