Video xem thêm: Tóc Tiên nhảy vũ điệu cồng chiêng tại VTV Awards 2015