Video xem thêm: Những câu hỏi phỏng vấn “hại não” của các "ông lớn công nghệ"