Video xem thêm: Miley Cyrus khóc trên sân khấu vì cún yêu Floyd qua đời