Video xem thêm: Hacker dành 4 năm 2 tháng để biến tòa nhà thành máy chơi xếp hình Tetris