Video xem thêm: MV cover Chưa bao giờ - Mingoz (Phiên bản Nhật)