Video xem thêm: Bé Nhật Minh sở hữu khả năng làm sáng bóng đèn