Video xem thêm: MV VPOP - Cứ thế mong chờ, Phương Trinh Jolie