Video xem thêm: Vận động viên bơi lội lặn 1 hơi bơi qua 200m hồ bơi