Video xem thêm: Noo Phước Thịnh ra mắt phim ngắn Love in Maldives