Video xem thêm: Bắt lợn, nhiệm vụ khó khả thi - Bố ơi! Mình đi đâu thế?