Video xem thêm: 30/7 - Tai nạn xích đu bạn không ngờ tới