Video xem thêm: Chàng trai bỏ việc “xách” piano đi vòng quanh thế giới