Video xem thêm: 20/7 - vô tình súc miệng bằng bột mì