Video xem thêm: 20/7 - màn trình diễn võ thuật kinh điển